Logo CRYOMONT, s.r.o.

CRYOMONT, s.r.o.

Sídlo: Vranov nad Topľou,
Družstevná 499, Sačurov, 09413
Telefón: 057/4497563
E-mail: cryomont@cryomont.sk
Web: www.cryomont.sk

Kontaktovať firmu

cpt

Montáž, opravy, údržba a odborné prehliadky VTZ plynových. Montaž, opravy, udržba tlakových nádob stabilných. Naša firma sa zaoberá montážou, údržbou a pravami rozvodov technických plynov, tlakových nádob stabilných, tlakových staníc, Zabezpečujeme komplexnú realizáciu projektov "na kľúč" - od návrhu, dodávky až po realizáciu, odskúšanie Technickou Inšpekciou, spracovenie dokumentácie a odovzdanie zákaznikovi.

Poskytujeme montáž, opravu a údržbu vyhradených technických zariadení plynových (horáky, kotle, bojlery, domáce plynospotrebiče,...), meranie a nastavovanie spalín, odborné prehliadky a skúšky plynových spotrebičov, rozvodov plynov a regulačných staníc plynu. Vykonávame aj odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení.

Účelom revízie je objektívne a pravdivo posúdiť technický stav zariadení z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti s celkovým zhodnotením, príp. reálnym návrhom opatrení.

Ako sa k nám dostanete?

Odkiaľ pôjdete?   Vyhľadať trasu